Miejsca z kulturą

Różne formy spotkań integracyjnych dla pracowników

Bałtyk
Author: Fyn Kynd
Source: http://www.flickr.com
Właściciele rozmaitych przedsiębiorstw organizują spotkania integracyjne dla nowych pracowników. Wiedzą oni albowiem niezwykle warto, iż tylko warto zintegrowani pracownicy będą potrafili warto ze sobą współpracować w wykonywaniu swoich codziennych obowiązków.


Tą dobra atmosfera w firmie jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala ona na to, iż rywalizacja pojawiająca się pomiędzy pracownikami będzie tylko zdrową rywalizacją wynikającą z tego, iż wszyscy pracownicy pragną dobrze wykonywać zlecane sobie zadania i wspinać się po stopniach kariery.