Na jakie zwierzaki polują wszyscy myśliwi oraz które z tych zwierząt są dla nich najlepsze?

Mordowanie zwierzaków mogłoby wydać się większej części społeczeństwa wprost barbarzyństwem. Jeżeli tyczy się ono jakiś popularnych zwierzaków domowych, to jak najbardziej jest to niewątpliwie prawda.


Jest to czyn karalny, o jakim jest wzmianka w kodeksie karnym. Jednak jeśli rzecz tyczy się prawnego regulowania populacji danego typu zwierząt, to jest to już działanie dozwolone przez prawo.
kajaki
Author: Opal Property Developments
Source: Opal Property Developments


Takie polowanie ma w naszym kraju niezwykle bogatą tradycję. W przeszłości zajmowali się tym głównie przedstawiciele szlachty, obecnie natomiast mogą zajmować się tym koncesjonowani myśliwi. Należy tutaj dodać, że przeróżne gatunki zwierząt posiadają tzw. okresy ochronne, które trwają przeważnie kilka miesięcy. W czasie tego typu okresów nie można by urządzać na nie jakichkolwiek polowań, gdyż posiadałoby to bardzo niekorzystny wpływ na cały gatunek. Z drugiej jednak strony pojawiają się sytuacje, gdy populacja np. dzików rozrosła się za bardzo, zatem tzw. koła łowieckie powinny zorganizować na nie polowanie.


Należałoby tu wspomnieć, że nie opiera się ono na pewnym chaotycznym bieganiu po lesie. Myśliwi to bardzo specyficzni ludzie, którzy znają się na wyszukiwaniu zwierzaków, czyli (podobnie jak Indianie), umieją rozpoznawać zwierzęta na podstawie pozostawionych przez nie na przykład na ścieżce śladów. W naszym kraju funkcjonuje cała bogata konwencja myśliwska, która wnosi określone normy zachowania.


Należą do nich specjalne sygnały dźwiękowe, o jakich jest mowa też w czwartej księdze polskiej epopei pt. Pan Tadeusz. Jest w tamtym miejscu naturalnie wzmianka o graniu na cętkowanym bawolim rogu.